Hladinoměry v povodňovém plánu


Vodočet kategorie A

 HP č. 349 – Uherský Brod, Olšava, mapaČHMÚ, p.o.


Vodočet kategorie C

HP C13 VE – Olšava, Veletiny, mapa

HP C11 HR – Olšava, Hradčovice, mapa


Přehled Hlásných profilů přiřazených k dPP Veletiny v POVIS