Hlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP obceVýznamným hlásným profilem pro účely varování obyvatelstva před povodněmi i aktivity povodňové komise obce Veletiny na toku Olšava je hlásný profil kategorie A č. 349 v Uh. Brodě (ve správě ČHMÚ, p.o.).

Tento profil je vzdálen 8,2 říčních km protiproudně od Veletin. Postupovou rychlost, určující doběhovou dobu eventuální povodňové vlny po řece Olšavě stanovují příslušné měrné průtočné křivky a údaje v Tab. 1. a Tab. 2. – poskytuje dostatečnou dobu pro aktivaci povodňové komise obce a varování obyvatelstva katastru obce Veletiny před povodní.


Rozhodným hlásným profilem Veletin je hlásný profil kategorie C – HP C13 VE – Veletiny – Olšava – silniční most č. 05019-2. Je vybaven ultrazvukovým čidlem s automatizovaným přenosem měřených dat na server obce.

Tento hlásný profil je zaveden na webovou aplikaci dPP obce Veletiny.


Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Veletiny jsou na webovou aplikaci dPP Veletiny zařazeny:

  1. srážkoměrná stanice ČHMÚ – Luhačovice, Kladná-Žilín (ve správě ČHMÚ, p.o.)
  2. srážkoměrná stanice PMO – KS Uherský Brod (ve správě Povodí Moravy, s.p.)
  3. srážkoměrná stanice PMO – KS Luhačovice (ve správě Povodí Moravy, s.p.)
  4. srážkoměrná stanice PMO – KS Bojkovice (ve správě Povodí Moravy, s.p.)

Hlásné profily přiřazené k dPP Veletiny v POVIS
Srážkoměrné stanice přiřazené k dPP Veletiny v POVIS