Řeka Olšava

Délka toku                        43,6 km

Plocha povodí                  520,02 km²

Průměrný průtok              2,4 m³/s

Pramen                            Bílé Karpaty - Na Koncích  (622,2 m n. m.)

Ústí                                   řeka Morava v Kunovicích ve výšce 177 m n.m.

Hydrologické pořadí         4-13-01-1320  Olšava po ústí do toku Morava

Průběh toku řeky Olšavy

Řeka Olšava pramení v Bílých Karpatech na severozápadním svahu kopce Na Koncích (655 m n.m.) asi 5 km jihovýchodně od obce Pitín na Zlínsku. Pramen se nachází v nadmořské výšce 622,2 m n.m. Dál Olšava protéká nad Uherským Brodem územím Horního Poolšaví a pod ním pak, až ke svému ústí do Moravy, Dolním Poolšavím. Za Kunovicemi se Olšava vlévá zleva do Moravy na jejím 143,11 ř. km v nadmořské výšce 177,00 m. Největší kapacitu má v úseku Míkovice - ústí a to 300 m3/s.  Největším přítokem je Luhačovický potok (26,13 km). V povodí se nachází 123 vodních ploch, největší z nich jsou vodní nádrže Luhačovice (22,70 ha), Ludkovice (12,43 ha) a Bojkovice-Kolelač (13,08 ha).

Přítoky Olšavy

Pravostranné: Kolelač – Bojkovice; Luhačovický potok (Šťávnice) - Uh. Brod; Holomňa – Drslavice; Hradčovický potok – Hradčovice, Olšovec - Vésky

Levostranné: Koménka – Bojkovice; Nivnička – Uh. Brod; Vlčnovský potok – Veletiny, Míkovický potok – Míkovice


Vodní toky v katastru obce Veletiny - mapa 


DALŠÍ TOKY V KATASTRU OBCE VELETINY


Vlčnovský potok

Hydrologické pořadí       4-13-01- 1290     ID DIBAVOD: 409 190 000 100        ID toku:  101 94 447

Vlčnovský potok pramení západně od obce Vlčnov v lokalitě Březí ve výšce 287 m n.m., protéká přes obec Vlčnov a následně i Veletiny, kde přibírá několik bezejmenných přítoků pramenících ve vyšších polohách okolních vrchů (Stará hora 346 m, Myšince 353 m), v celkové délce 6,8 km. Intravilán obce Veletiny zasahuje v délce 1,3 km a ústí zleva do řeky Olšavy ve výšce 195 m n.m. v ř. km 12,1. Je ve správě Lesy ČR s.p. správa toků Vsetín – oblast povodí Moravy.


Hraniční potok

Hydrologické pořadí       4-13-01- 1300    ID DIBAVOD:   409 200 001 800

Hraniční potok pramení západně od obce Veletiny v lokalitě Zápotočí ve výšce 254 m n.m., protéká extravilánem k.ú. obce Veletiny, v celkové délce 2,7 km. Intravilán obce Veletiny nezasahuje a ústí zleva do řeky Olšavy ve výšce 195 m n.m. v ř. km 12,1. Je ve správě Povodí Moravy s.p. Brno.