B. Věcná část


Charakteristika zájmového území


Obec Veletiny patří do okresu Uherské Hradiště ve Zlínském kraji. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Uherský Brod. Obec leží 6 km západně od Uh. Brodu 7 km východně od města Kunovice. Sousedí s obcemi Drslavice, Hradčovice, Hluk, Podolí, Popovice a Vlčnov.

Se sousedními Hradčovicemi směrem severovýchodním je obec spojena silnicí III/05019. S městy Uh. Brod a Uh. Hradiště, je obec spojena silnicí I/50 a s Vlčnovem směrem na jih silnicí III/4957. Silnice I/50, spojující okresní město Uherské Hradiště s městem Uherský Brod vede mimo zastavěnou část obce, i když v její blízkosti, ale přes dva velké silniční mosty přes řeku Olšavu. Třetí most přes Olšavu leží mimo tuto průtažnou komunikaci, ale rovněž v intravilánu obce. Spojení s okresním městem je možné i po železniční trati 341 Staré Město – Vlárský průsmyk, kde vlastní zastávka je umístěna v obci Hradčovice, v její jihozápadní části, nedaleko silnice III/05019.

Zastavěné území obce leží na okraji údolní nivy řeky Olšavy, v prostoru nivy leží
30% bytové zástavby. Nadmořská výška zastavěné části obce se pohybuje v rozmezí od 200 do 215 m n.m.

Rozloha katastru obce je 626 ha. Ke dni 1. 1. 2014 zde žije 555 obyvatel. Z hlediska evropských statistických jednotek náleží Veletiny do regionu Střední Morava a je součástí svazku obcí Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku obcí, který vytvořilo s obcemi - Hradčovice, Drslavice, Podolí, Popovice, městem Kunovice, a městskými částmi Uherského Hradiště – Sady, Vésky, Míkovice.