Odtokové poměry


Hlásné profily na řece Olšavě

Tab. 3   Průměrný průtok v jednotlivých místech na řece Olšavě

Místo

ČHP

Plocha povodí Fp [km2]

Stoletá voda Q100 [m3/s]

Olšava v Bojkovicích nad Koménkou

4-13-01-0880

36,46

62

Olšava nad Kladénkou

4-13-01-0920

36,46

92

Nezdenice

4-13-01-0960

112,16

115

Olšava pod Luhačovickým p.

4-13-01-1140

288,28

175

limnigraf. Uh. Brod

4-13-01-1240

400,72

270

Olšava pod Holomňou

4-13-01-1260

446,11

217

Olšava pod Vlčnovským p.

4-13-01-1300

472,49

214

Olšava ústí

4-13-01-1320

520,02

204,5


Veletinami protéká řeka Olšava od východu k západu:

od hranice katastru na říčním km 13,17 na východě po hranice katastru na říčním km 10,97 na západě. Tedy na celkové délce 2,2 km.


Koryto Olšavy je v k.ú. Veletiny upraveno - provedena regulace toku, zpevněním břehů a koryta, pro ochranu Veletin. Průměrný roční průtok je 2,4 m3/s.


Kritická místa při průchodu povodní představují profily 3 mostů (I/50-043 v ř. km 13,062, II/05019-2 v ř. km 12,610, I/50-042 v ř. km 12,486) se 2 pylony přes řeku Olšavu, kde dochází ke snížení průtočnosti, ke vzdouvání vody a vybřežování.

   


Místa omezující odtokové poměry