Organizace dopravy


Při povodních je předpoklad zaplavení a následné uzavírky místních komunikací na Křivosůdech a na návsi, zároveň také most č. 05019-2 spojující obec Veletiny se silnicí I/50 při rozlivu řeky Olšavy. V případě vzniku povodňové situace přívalem vody z polí (Dílce, Újezdy, Podkopčí) bude pravděpodobně zaplavena a uzavřena místní komunikace v ulici Zelnice.


Objízdné trasy obce Veletiny budou vedeny:

Ve směru do obce Podolí a do Kunovic a po silnici I/50H případně v obci Podolí po silnici III/05016 s napojením na silnici I/50 do Uherského Hradiště.

Ve směru do obce Vlčnov po silnici III/4957 a dále po silnici II/495 s napojením na I/50 do Uherského Brodu (Při rozvodnění Olšavy (průtok Q100), dojde k zaplavení silnice I/50  v katastru města Uherský Brod, při zaústění Nivničky do Olšavy).


V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru obce a doprava směrovat a řídit podle pokynů PČR na navrhované objízdné trasy.


DOPRAVNÍ OMEZENÍ PŘI POVODNI V DPP OBCE VELETINY:

NEPRŮJEZDNÁ MÍSTA >>

Id. omezení Obec Název omezení Popis omezení Vodní tok Poloha
říční km
1208 Veletiny Silnice III/05019 směr Hradčovice Při rozvodnění Olšavy (průtok Q100), dojde k zaplavení silnice III/05019 v délce cca 880 m a mostů 05019-4 a 05019-5 v katastru obce Hradčovice. Olšava (408760000100) 13.5

 


OBJÍZDNÉ TRASY >>