Popis správního území obce Veletiny


OÚ Veletiny 218, 687 33

Telefon: +420 572 671 181

Fax: +420 572 671 181


webwww.veletiny.cz


Geografické souřadnice katastru:        49° 2' 13" s.š.,        17° 33' 45" v.d.


Obec Veletiny:                                        49° 00' 52" s.š.,      17° 32' 58" v.d.

                                                                 49° 02′ 49″ s. š.,     17° 34′ 22″ v. d.


Nadmořská výška:                                      200 m n. m.


Výškový systém výškopisných údajů :   Balt po vyrovnání (Balt p.v.).


Rozloha území katastru obce je 626 ha.


Počet obyvatel obce se pohybuje okolo 555, z toho:

  • děti do 14 - ti let                  76
  • ekonomicky aktivní             380
  • ekonomicky neaktivní         99

Zásobování vodou a energiemi:

  • zdroje pitné vody - Obec Veletiny má veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Uherské Hradiště – Uherský Brod – Bojkovice. Vodovod je v majetku obce, provozovaný SVK, a. s. Uh. Hradiště.
  • zemní plyn je dodáván VTL plynovodem z předávací stanice Hodonín - TRANSGAS, s.p. Praha, RWE Česká republika a.s. - obec Veletiny je zásobována z VTL RS v obci Hradčovice.
  • el. energie je dodávána – E.ON Česká republika, el. energie je dodávána vedením VVN 110 kV přichází z k.ú. Podolí nad Olšavou, prochází severní částí k.ú. Veletiny ve směru západ – východ a pokračuje dál na k.ú. Drslavice.