Povodňová komise obce


Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé. PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností Uherský Brod. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 vodního zákona 254/2001 Sb.).


Stanoviště Povodňové komise: budova OÚ Veletiny, č.p. 218

Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Veletiny

od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost členů PK na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Povodňová komise obce Veletiny

Obec Veletiny 218, 687 33        odkaz na POVIS

tel: 572 671 181, e-mail: obec@veletiny.cz, starosta@veletiny.cz

web:  www.veletiny.cz

poř.

Jméno a příjmení

Funkce v komisi

Adresa na pracoviště

Telefon

1

Trtek Tomáš

Předseda

OÚ Veletiny, č.p. 218, starosta obce Veletiny

572 671 181

774 453 788

2

René Hruboš

Místopředseda

OSVČ, Veletiny, č.p. 226

724 015 570

3

František Hruboš

Člen

svářeč, Veletiny, č.p. 13

734 327 293

4

Rostislav Zemánek

Člen

operátor CNC, Veletiny 213

702 153 360

5

Olga Orlovská

Zapisovatelka

OÚ Veletiny, č.p. 218, účetní obce Veletiny

572 671 181