Povodňová komise obce


Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé. PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností Uherský Brod. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 vodního zákona 254/2001 Sb.).


Stanoviště Povodňové komise: budova OÚ Veletiny, č.p. 218

Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Veletiny

od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost členů PK na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Povodňová komise obce Veletiny

Obec Veletiny 218, 687 33        odkaz na POVIS

tel: 572 671 181, e-mail: obec@veletiny.cz, starosta@veletiny.cz

web:  www.veletiny.cz

Jméno a příjmení

Funkce v komisi

Adresa na pracoviště

Telefon

Trtek Tomáš

Předseda PK

OÚ Veletiny, č.p. 218, starosta obce Veletiny

774 453 788

René Hruboš

Místopředseda PK

OSVČ-manažer prodeje, Veletiny, č.p. 226

724 015 570

Věroslav Orlovský

Člen

OSVČ–zeměd.výrobce, Veletiny, č.p. 232

702 021 197

Martin Ševčík

Člen

manažer, JK nástroje, Podolí

775 983 694

 

     

Olga Orlovská

Zapisovatelka

OÚ Veletiny, č.p. 218, účetní obce Veletiny

739 911 470

 

Související povodňové komise

jsou uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise – Úvodní části tohoto PP