Stanovená záplavová území


Olšava – ok. Uherské Hradiště  … km 0,00 – 24,704 ( vč. aktivních zón)

KÚ Zlínského kraje

5.10.2007

č.j. KUZL 60000/2007 ŽPZE-DZ


Čeká na schválení Zlínský kraj

Aktualizace záplavového území Olšavy - km 0,00 – 39,504 ( vč. aktivních zón)

Povodí Moravy s.p. Situace aktivní zóny záplavového území

leden 2014

č.v. S-2010/009 A.Z.2  1:10 000


Stanovená záplavová území v dPP obce Veletiny


VH stanovení ZÚ Olšavy pro Dolní Poolšaví v POVIS