Místa omezující odtokové poměry - kritická místa


MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY v POVIS  V DPP OBCE VELETINY


K.ú. Veletiny, Olšava h.p. 4-13-01- 1320

Snížené odtokové poměry silničních mostů I/50-043 v ř.km 13,062, III/05019-2 v ř.km 12,610 a I/50-042 v ř.km 12,486 - omezení v místech opěrných pilířů mostů a zmenšení průtokové kapacity koryta řeky Olšavy. Při průtoku Q100 dochází k zaplavení obytné zástavby na levém břehu Olšavy v lokalitě „Křivosůdy“ a „Na Návsi“. Dále po toku železniční most na trati 341 Staré Město – Vlárský průsmyk v ř. km 11,831


K.ú. Veletiny, Vlčnovský potok h.p. 4-13-01- 1290

Hrozí kumulace splavenin, zmenšení průtokové kapacity silničního mostu III/4957-1 v ř. km 1,735. Dále profilu mostu místní komunikace v ř.km 1,345 u farmy ZD Poolšaví. Směrem po toku se dále nacházejí: lávka pro pěší k č.p. 171 v ř. km 1,191, lávka pro pěší k č.p. 199 v ř. km 1,161, lávka pro pěší k č.p. 204 v ř.km 1,137, most místní komunikace v ř. km 1,001, lávka pro pěší k č.p. 169 v ř.km 0,927, lávka pro pěší k č.p. 195 v ř.km 0,852, lávka pro pěší k č.p. 148 v ř.km 0,782, most místní komunikace v ř. km 0,638, lávka pro pěší k č.p. 22 v ř.km 0,542, most silniční III/05019-1 v ř.km 0,434 a most silniční I/50-041 v ř.km 0,268.

Kritická situace by nastala, pokud by došlo k zácpě na mostu místní komunikace v ř. km 0,638 u prodejny Smíšeného zboží (č.p. 93) splaveným materiálem - následné vybřežení by ohrozilo obytnou zástavbu po obou březích Vlčnovského potoka. Hrozí zde také zpětné vzdutí vod do Vlčnovského potoka, nastává v případě souběhu vysokých vodních stavů současně v Olšavě i Vlčnovském potoce. 


Popis a poloha míst omezujících odtokové poměry v dPP obce Veletiny


Mapa míst omezující odtokové poměry v dPP katastru obce Veletiny